Hvor mange fodboldbaner
er det lige?

Har du et areal?

hektar
(ha)

kvadrat-
kilometer

fodbold-
baner